Särskilt personskadeskydd

Myndigheter kan teckna särskilt personskadeskydd för grupper eller individer som inte är anställda vid myndigheten. I försäkringen ingår ett personskadeskydd vid olycksfall som motsvarar det som gäller för anställda. Här kan du anmäla en skada.

Försäkringen kan gälla dig som är student eller elev och som inte omfattas av den generella studentförsäkringen i Sverige om skolan har tecknat försäkringen. Försäkringen gäller till exempel dig som är polisstudent eller student vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Försäkringen kan också gälla dig som har ett uppdrag hos en myndighet utan att vara anställd.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står mer utförligt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Anmäl skada

 1. Ladda ner och fyll i blanketten.
  Blankett för skadeanmälan Särskilt personskadeskydd Pdf, 191.4 kB.
  Myndigheten ska också fylla i och skriva under blanketten.
 2. Skicka den ifyllda och underskrivna blanketten via e-post:
  forsakring@kammarkollegiet.se eller via post:
  Kammarkollegiet
  651 80 Karlstad

Har du frågor om din skadeanmälan?

Kontakta oss på telefon 054-22 12 00

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller:

 • Den tiden som du är på ditt uppdrag, i verksamheten eller din utbildning
 • När du är på väg till eller från uppdraget, verksamheten eller utbildningen, förutsatt att du reser direkt och inte gör några stopp längs vägen.

Försäkringen gäller inte:

 • Om du gör ett stopp på vägen till eller från uppdraget, verksamheten eller utbildningen.
 • Om du skadar dig när du kör bil eller något annat fordon till eller från uppdraget, verksamheten eller utbildningen. Då gäller den försäkring som bilen eller fordonet har.

Vad kan jag få ersättning för?

 • Sveda och värk om du har akuta besvär i samband med skadan.
 • Lyte och men - om du får bestående besvär eller ärr.
  Ersättningen för lyte och men prövar vi efter 18 månader efter det att du skadat dig eller efter att du är färdigbehandlad.
 • Om du förlorar en tand.
 • Nödvändiga kostnader för läkarvård och läkemedel inom högkostnadsskyddet om kostnaderna inte täcks av någon annan försäkring.
 • Om du blir sjukskriven på grund av din skada och får lägre inkomst.

Till dig som ska teckna Särskilt personskadeskydd

Du som är behörig handläggare vid en högskola, universitet eller myndighet kan teckna försäkringen Särskilt personskadeskydd (SPS). Försäkringen kan tecknas för enskilda personer eller som en samlingsförsäkring för grupper eller en specifik kategori personer. Det kan till exempel handla om:

 • Elever som inte omfattas av den allmänna studentförsäkringen vid statliga universitet och högskolor
 • Uppdragstagare som inte är anställda
 • Försökspersoner som deltar i er verksamhet.
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-02-09