Särskilt personskadeskydd

Myndigheter kan teckna särskilt personskadeskydd för grupper eller individer som inte är anställda vid myndigheten men som ändå bör ha ett personskadeskydd vid olycksfall som motsvarar det som gäller för anställda.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står mer utförligt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller:

  • Under tiden som du deltar i verksamhet/uppdrag.
  • När du är på väg till eller från verksamheten, förutsatt att du reser direkt, utan stopp längs vägen. Vid trafikskada omfattas du istället av fordonets trafikförsäkring.

Det här kan du få ersättning för

  • Sveda och värk om du har akuta besvär i samband med skadan.
  • Lyte och men om du får ärr eller bestående besvär. Du kan även ansöka om att få ersättning om du förlorar en tand.
  • Nödvändiga kostnader för läkarvård och läkemedel inom högkostnadsskyddet som inte täcks av någon annan försäkring.
  • Inkomstförlust om du blir sjukskriven på grund av skadan.

För dig som är handläggare på en myndighet

Försäkringen kan tecknas för enskilda personer eller som en samlingsförsäkring för grupper eller en specifik kategori personer. Det kan till exempel handla om:

  • Elever som inte omfattas av den allmänna studentförsäkringen vid statliga universitet och högskolor
  • Icke anställda uppdragstagare
  • Försökspersoner som deltar i er verksamhet.

Teckna enskild försäkring

Teckna samlingsförsäkring

Beställ försäkringsintyg

Vill du försäkra utländska besökare?

Den här försäkringen ska i första hand användas för personer som bor i Sverige. För utländska besökare finns en särskild försäkring.

Till försäkringen för utländska besökare

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-01-29