Student på universitet och högskola

Är du student vid ett statligt universitet eller högskola? Då är du försäkrad under skoltid och när du reser till och från skolan. Här kan du läsa om försäkringen och anmäla en skada.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står det exakt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

När gäller försäkringen?

Försäkringen är en olycksfallsförsäkring som gäller om du råkar ut för en olycka och får en kroppsskada.

Försäkringen gäller:

  • Under skoltid, när du är i skolans lokaler och på skolans område.
  • När du är på praktik eller på en arbetsplats som skolan har godkänt.
  • När du är på väg till eller från skolan.
  • Vid distansstudier från den 18 mars 2020 till och med den 16 juni 2020 om olycksfallet står i direkt samband med de studier som ska utföras.*

Försäkringen gäller inte:

  • Om du deltar i en aktivitet som någon annan än din skola ordnar.
  • När du befinner dig i skolan under din fritid.
  • Om du gör ett stopp på vägen till eller från skolan.

* gäller under tiden som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att all undervisning i universitet och högskolor ska bedrivas på distans.

Vad kan du få ersättning för?

Försäkringen kan till exempel täcka vårdkostnader och ersätta dig för utebliven inkomst om du inte kan arbeta på grund av skadan. Försäkringen täcker däremot inte materiella skador. Det innebär att du inte kan söka ersättning från oss om dina saker går sönder eller blir stulna.

Ersättning och självrisk

Glöm inte att du måste ha originalkvitton när du ansöker om ersättning för utlägg. Självrisken är 500 kronor. Försäkringen i sig är gratis för dig som studerar.

Ska du plugga utomlands?

Då kan du omfattas av vår Student UT-försäkring.

Mer om försäkring för utlandsstudier

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-10-28