Tjänsteresor

Är du anställd av eller arbetar på uppdrag av en statlig myndighet och ska resa i tjänsten? Då omfattas du av myndighetens tjänstereseförsäkring.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står exakt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Tjänstereseförsäkringen gäller vid alla tjänsteresor som du gör för myndighetens räkning i Sverige och utomlands. Försäkringen tecknas av myndigheten och är gratis för dig.

För vem gäller tjänstereseförsäkringen?

Tjänstereseförsäkringen gäller för dig som:

 • Anställd vid en statlig myndighet och är på tjänsteresa för myndighetens räkning.
 • Konsult och utför ett uppdrag för en myndighets räkning, förutsatt att du inte är anställd av ett konsultföretag.
 • Doktorand (forskarstuderande) och är på tjänsteresa för en myndighets räkning.
 • Ledamot i en myndighets nämnd eller styrelse och reser till och från sammanträden och möten i nämnden eller styrelsen, förutsatt att du inte vanligtvis tjänstearbetar i den byggnad där sammanträdet eller mötet hålls.
 • Lokalanställd och är på en tjänsteresa för en myndighets räkning.
 • Uppdragstagare som är på en resa för myndighetens räkning.

Tjänstereseförsäkringen gäller inte dig som är:

 • Student.
 • Värnpliktig.
 • Anställd på ett konsultföretag.
 • Hemvärnsmän.
 • Frivilliga inom försvarsmakten.

Utbytesstudenter som reser utomlands kan istället omfattas av Student UT-försäkringen.

Student UT-försäkringen

Myndigheten kan teckna en Reseförsäkring för de som myndigheten har ett försäkringsansvar för. Reseförsäkringen motsvarar skyddet i Tjänstereseförsäkringen och får inte tecknas för privata resor. Du som har en Reseförsäkring anmäler skada på samma sätt som för en Tjänstereseförsäkring.

Mer om resor som inte omfattas av myndighetens tjänstereseförsäkring

Behöver du hjälp på resan?

Kontakta Falck Global Assistance om du hamnar i en nödsituation och snabbt behöver hjälp när du är utomlands.

Telefon: +46 8 587 717 49
Fax: +46 8 505 939 13
E-post: fga@se.falck.com

Ska du på tjänsteresa till Ryssland?

För att få ett affärsvisum kräver Ryska Federationen att du kan visa upp ett dokument som visar att du har en giltig reseförsäkring (Statens Tjänstereseförsäkring).

För handläggare

Samlingsförsäkring

Tjänstereseförsäkringen är en samlingsförsäkring vilket innebär att alla anställda på myndigheten har ett försäkringsskydd.

Teckna samlingsförsäkring

Enskild försäkring

Vissa personkategorier omfattas inte av försäkringen, till exempel värnpliktiga och vissa konsulter. För dessa kan du teckna en enskild Reseförsäkring.

Teckna enskild försäkring

Försäkringsintyg

Beställ försäkringsintyg

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-12-19