Enskild försäkring

Du som är behörig beställare på en myndighet kan teckna en enskild försäkring.

De här försäkringarna kan du teckna i vår e-tjänst:

  • Student UT/IN enskild
  • Reseförsäkring enskild
  • Särskilt personskadeskydd (SPS) enskild
  • Försäkring för utländska besökare enskild

Notera! Om du vill göra förlängningar eller beställa gruppförsäkringar och URA ska du kontakta din försäkringshandläggare så hjälper vi dig med det.

Vem kan inte teckna en enskild försäkring?

  • Du som är privatperson kan inte teckna en försäkring åt dig själv.
  • Du som är anställd på en myndighet kan heller inte teckna försäkring åt dig själv.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-01-07