Enskild försäkring

OBS! Just nu tecknar vi enbart förlängningar av försäkringar för personer som redan är på utbyte, resa eller besök i Sverige genom e-tjänsten. Detta på grund av Corona.

Finns det ett mycket stort försäkringsbehov som är verksamhetskritiskt så kan du kontakta oss på forsakring@kammarkollegiet.se eller ringa 054-22-12 00.

De här försäkringarna kan du teckna i vår e-tjänst:

  • Student UT/IN enskild
  • Reseförsäkring enskild
  • Särskilt personskadeskydd (SPS) enskild
  • Försäkring för utländska besökare enskild

Notera! Om du vill göra förlängningar eller beställa gruppförsäkringar och URA ska du kontakta din försäkringshandläggare så hjälper vi dig med det.

Vem kan inte teckna en enskild försäkring?

  • Du som är privatperson kan inte teckna en försäkring åt dig själv.
  • Du som är anställd på en myndighet kan heller inte teckna försäkring åt dig själv.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-12-13