Enskild försäkring

Du som är beställare på en statlig myndighet kan teckna en enskild försäkring för en eller flera personer.

Med anledning av Corona

Vid tecknande av enskild försäkring önskar vi ytterligare uppgifter och motivering till tecknande. Ett prispåslag kan bli aktuellt på grund av förhöjd risk. Det gäller även inkommande studenter och utländska besökare. (Särskilt personskadeskydd (SPS) är undantaget vad gäller pristillägg).

Skicka din beställning med e-post

Just nu går det inte att beställa enskild försäkring via vår e-tjänst. Skicka istället din beställning till forsakringsbestallning@kammarkollegiet.se

Uppgifter du behöver skicka in:

 • Vilken försäkring du vill teckna
 • Vilken tidsperiod försäkringen ska gälla. Försäkringen kan börja gälla tidigast dagen efter du gör din beställning.
 • Namn på de som ska vara försäkrade
 • Personnummer eller födelsenummer på de som ska vara försäkrade
 • Vilket land personerna kommer ifrån eller ska resa till
 • Beställarens namn, postadress, fakturaadress och fakturareferens
 • Beskriv vad försäkringsbehovet avser

Med anledning av Corona (SPS undantaget):

 • Bekräfta att myndigheten har tagit ställning kring ökade risken med anledning av pandemin.

Tänk på att:

 • När du tecknar försäkringar gör det för en tidsperiod i taget. Om du ska teckna försäkringar för olika tidsperioder behöver du göra olika beställningar.

De här försäkringarna kan du teckna

 • Reseförsäkring enskild
 • Student UT enskild
 • Student IN enskild
 • Särskilt personskadeskydd (SPS) enskild
 • Utländska besökare enskild

Vem kan inte teckna en enskild försäkring?

 • Du som är privatperson kan inte teckna en försäkring åt dig själv.
 • Du som är anställd på en myndighet kan heller inte teckna försäkring åt dig själv.

Förlängningar, gruppförsäkringar och URA

Om du vill göra förlängningar eller beställa gruppförsäkringar och URA ska du kontakta din försäkringshandläggare så hjälper vi dig med det.

Vad händer när jag skickat in min beställning?

Så snart vi lagt in försäkringen skickar vi försäkringsbrev och eventuella intyg med e-post.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-05-03