Rekvirera statsbidrag för utbildningar

Här kan utbildningsanordnare rekvirera statsbidrag för de utbildningar som listas i punkterna nedan. 

Rekvisition får ske av de lärosäten och till de belopp/helårsstudenter som framgår i 2021 års regleringsbrev. Aktuella avsnitt i regleringsbrevet är:

  • Tolkutbildning (anslagspost 3)
  • Kompletterande utbildning för personer med utländsk utbildning (anslagspost 15)
  • Vidareutbildning av obehöriga lärare (anslagspost 18)
  • Särskilt kompletterande pedagogisk utbildning (anslagspost 29)

Mer om villkoren för rekvisition finns i Utbildningsdepartementets regleringsbrev:

Regleringsbrev Utgiftsområde 16 anslag 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor på Ekonomistyrningsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här gör du för att rekvirera statsbidraget

1. Fyll i rekvisitionsblankett, skriv ut och signera

Det finns två rekvisitionsblanketter att välja mellan, beroende på om du företräder ett samordningsansvarigt lärosäte eller utbildningar utan samordningsansvarigt lärosäte.

2. Fyll i excelfil

Samordningsansvarigt lärosäte behöver även fylla i en bilaga i excel. En bilaga per utbildning ska fyllas i med uppgifter om kostnad per helårsstudent, lärosäte och antal helårsstudenter.

Du behöver fylla i en excelfil per utbildning eftersom kostnaden per helårsstudent kan variera för varje utbildning. Kammarkollegiet betalar ut ersättningen direkt till det lärosäte där utbildningen bedrivs.

3. Skicka in blanketter och excelfil

Du skriver ut rekvisitionsblanketten som ska undertecknas av behörig företrädare, scannar in den i original och skicka in den till nedanstående mejladress. Excelfilen bifogas i excelformat.

bidrag@kammarkollegiet.se

Om vår uppgift med statsbidrag

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-10-14