Utbildningar som kvalificerar dig att ingå i tolkregistret

Om du har genomgått någon av de här utbildningarna kan du skicka in en ansökan om att ingå i vårt register över utbildade tolkar.

Tolkutbildningen på grundnivå (90 hp)

Den här utbildningen består av:

 • Tolkning och översättning I
 • Tolkning II
 • Tolkning – kandidatkurs

Utbildningen bedrevs på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet mellan 2012 och 2016.

Tolkutbildningen på grundnivå (30 hp)

Den här utbildningen består av:

 • Tolkning i offentlig sektor II

Utbildningen bedrivs av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Tolkutbildningen på grundnivå (30 hp)

Den här utbildningen består av:

 • Tolkning i offentlig sektor I

Utbildningen bedrivs av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning (180 hp)

Utbildningen bedrivs av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Konferenstolkutbildningen på avancerad nivå (60 hp)

Utbildningen bedrivs av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Utbildningen Yrkesetik och dialogtolkning för konferenstolkar (7,5 hp)

Utbildningen är på avancerad nivå och bedrivs av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Yrkeshögskoleutbildningarna till kontakttolk

Utbildningarna ges i:

 • arabiska
 • dari
 • somaliska
 • tigrinska.

Utbildningarna bedrivs på försök med stöd av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Den sammanhållna grundutbildningen för tolkar i talade språk

Den här utbildningen bedrevs tidigare med stöd av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet och bedrivs numera med stöd av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Den sammanhållna grundutbildningen för teckenspråks- och dövblindtolkar

Den här utbildningen bedrevs tidigare med stöd av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet och bedrivs numera med stöd av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningen för skrivtolkar

Den här utbildningen bedrevs tidigare med stöd av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet och bedrivs numera med stöd av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningar som inte kvalificerar dig att ingå i tolkregistret

 • tolkutbildningar som ägt rum före 2005 (undantag är Konferenstolkutbildningen)
 • arbetsmarknadsutbildningar för tolkar på uppdrag av Arbetsförmedlingen
 • fristående kurser på exempelvis folkhögskolor eller studieförbund
 • kurser i regi av tolkförmedlingar.

Om vårt uppdrag

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Auktorisation av tolkar och översättare

Vill du ansöka om auktorisation som tolk?

Auktorisationsprovet är ett yrkesprov. Att vara auktoriserad är ett bevis på att du har gedigna kunskaper och färdigheter som tolk och att du är lämpad för yrket. Du får även högre ersättning.

Ansökan om auktorisation som tolk

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-11-10