Utländska besökare

Som utländsk besökare på en svensk myndighet kan du vara försäkrad vid ditt besök i Sverige. Här kan du anmäla skada och se vad du kan få ersättning för.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står exakt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Dessa villkor gäller från och med 2021-07-01:

Dessa villkor gäller till och med 2021-06-30:

Anmäl skada

 1. Ladda ner och fyll i blanketten.
  Blankett för skadeanmälan för utländska besökare Pdf, 170.3 kB.
  - Myndigheten ska också fylla i och skriva under blanketten.
  - Glöm inte att om du söker ersättning för utlägg som du har haft så måste du skicka in kvitton.
 2. Skicka den ifyllda och underskrivna blanketten via e-post:
  forsakring@kammarkollegiet.se eller via post:
  Kammarkollegiet
  651 80 Karlstad

När och var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller:

 • Dygnet runt under besöket i Sverige.
 • Under resan mellan hemlandet och Sverige, förutsatt att besökaren reser direkt.
 • I hela Schengenområdet, förutsatt att du har ett gällande Schengenvisum, utfärdat av svensk utlandsmyndighet. Om du har ett uppehållstillstånd så gäller försäkringen bara i Sverige.

Vad täcker försäkringen?

Försäkringen täcker:

 • akut sjuk- och tandvård och hemtransport till hemlandet om det skulle bli nödvändigt.
 • Försäkringen innehåller ett ansvarsskydd om någon kräver dig på skadestånd. Det kan till exempel vara en hyresvärd som kräver dig på skadestånd för en skada som har uppstått i ditt boende under försäkringstiden. Då kan vi hjälpa dig med juridiskt stöd och ersätta dig för skadeståndet.
 • Försäkringen innehåller ett rättsskydd om det är du som kräver någon annan på skadestånd.
 • Så länge du befinner dig i Sverige gäller försäkringen även dina ägodelar. Det innebär att du kan söka ersättning om dina saker går sönder eller blir stulna.
 • Vid skador på egendom är självrisken alltid 1 500 SEK.

Försäkringen täcker inte:

 • Regelbundna kontroller eller mediciner för sjukdomar som har uppstått före resan.

I försäkringsvillkoren ser du exakt vad du kan ansöka om ersättning för.

När behöver jag ett försäkringsintyg?

När du ska ansöka om visum kan du behöva ett försäkringsintyg. Då kan du vända dig till din kontaktperson på den svenska myndigheten, universitetet eller högskolan.

Till dig som ska ta emot utländska besökare

Du som är behörig handläggare på myndigheten kan teckna en försäkring som gäller för utländska besökare under hela deras besök.

Försäkringen kan tecknas för enskilda personer eller som en samlingsförsäkring för en speciell kategori personer.

Du kan till exempel teckna en samlingsförsäkring för alla utländska besökare på en konferens eller kurs, eller alla gästforskare eller gästföreläsare under en termin. Du kan också försäkra besökarens medföljande familj.

Särskilda försäkringar för Sida-besökare

Ska du arrangera en ITP-kurs (International Training Programme) för Sidas räkning? Då ska deltagarna försäkras via ett särskilt avtal.

Skicka en deltagarförteckning till forsakring@kammarkollegiet.se och hänvisa till Sida-avtalet. Glöm inte att ange vilka datum kursen avser och vilken kursbeteckning kursen har.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-03-08