Ekonomi- och förvaltnings­­avdelningen

Ekonomi- och förvaltnings­avdelningen ansvarar bland annat för Kammarkollegiets interna processer för ekonomi- och verksamhets­styrning, upphandling och kontorsservice samt extern statsbidrags­hantering. Avdelningen ansvarar dessutom för Kammarkollegiets gemensamma IT-miljö.

Ekonomi- och förvaltningsavdelningen har till uppgift att stödja kärnverksamheterna inom områdena redovisning, budget och uppföljning, intern styrning och kontroll, IT-drift och support samt upphandling och kontorsservice. Kontorsservice omfattar fastighets- och säkerhetsfrågor, reception och växel samt myndighetsgemensamt miljöarbete.

Avdelningen ansvarar även för att på regeringens uppdrag göra utbetalningar utifrån regleringsbrev och andra regeringsbeslut samt externa ekonomiadministrativa uppgifter som exempelvis redovisning av statens aktier och hantering av inkomstgarantier.

Avdelningen är indelad i tre områden och två enheter

  • Ekonomi och verksamhetsstyrning
  • Statsbidrag, med mera
  • Upphandling
  • Kontorsserviceenheten
  • IT-enheten
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-02-06