Ekonomi- och förvaltningsavdelningen

Ekonomi- och förvaltningsavdelningen har till uppgift att stödja kärnverksamheterna inom områdena redovisning, budget och uppföljning samt intern styrning och kontroll.

Vidare ansvarar ekonomi- och förvaltningsavdelningen också för att på regeringens uppdrag göra utbetalningar utifrån regleringsbrev och andra regeringsbeslut. Avdelningen är indelad i följande områden:

  • ekonomi och verksamhetsstyrning
  • statsbidrag
  • internservice

Ekonomi- och förvaltningsavdelningens uppgifter

Uppgifter som handläggs av Ekonomi- och förvaltningsavdelningen

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-07-29