Ekonomi- och förvaltnings­­avdelningen

Ekonomi- och förvaltnings­avdelningen ansvarar bland annat för Kammarkollegiets interna processer för ekonomi- och verksamhets­styrning, upphandling och internservice samt extern statsbidrags­hantering.

Ekonomi- och förvaltningsavdelningen har till uppgift att stödja kärnverksamheterna inom områdena redovisning, budget och uppföljning, intern styrning och kontroll samt upphandling och internservice. Där det senare omfattar sådant som fastighets- och säkerhetsfrågor, reception och växel samt myndighetsgemensamt miljöarbete.

Avdelningen ansvarar även för att på regeringens uppdrag göra utbetalningar utifrån regleringsbrev och andra regeringsbeslut samt externa ekonomiadministrativa uppgifter som exempelvis redovisning av statens aktier och hantering av inkomstgarantier.

Avdelningen är indelad i följande områden

  • Ekonomi och verksamhetsstyrning
  • Upphandling
  • Internservice
  • Statsbidrag, med mera
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-08-31