Ekonomi- och förvaltningsavdelningen

Ekonomi- och förvaltningsavdelningen ansvarar bland annat för Kammarkollegiets interna processer för ekonomi- och verksamhetsstyrning, upphandling och internservice samt extern statsbidragshantering.

Ekonomi- och förvaltningsavdelningen har till uppgift att stödja kärnverksamheterna inom områdena redovisning, budget och uppföljning, intern styrning och kontroll samt upphandling och internservice, där det senare omfattar sådant som fastighets- och säkerhetsfrågor, reception och växel samt myndighetsgemensamt miljöarbete. Avdelningen ansvarar även för att på regeringens uppdrag göra utbetalningar utifrån regleringsbrev och andra regeringsbeslut samt externa ekonomiadministrativa uppgifter som exempelvis redovisning av statens aktier och hantering av inkomstgarantier. Avdelningen är indelad i följande områden:

  • ekonomi och verksamhetsstyrning
  • upphandling
  • internservice
  • statsbidrag med mera

Ekonomi- och förvaltningsavdelningens uppgifter

Uppgifter som handläggs av Ekonomi- och förvaltningsavdelningen

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-11-12